คำถามที่พบบ่อย

1.

บทบาทของ Investree

ธุรกิจของ Investree คือการเชื่อมโยงระหว่างนักลงทุนกับผู้ขอออกหลักทรัพย์ผ่านคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์ม โดยทำการวิเคราะห์ความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหลักทรัพย์ และบริหารจัดการการออกหลักทรัพย์ตั้งแต่การทำสัญญาไปจนถึงการชำระคืน เงินตราสารหลักทรัพย์ ผู้ขอออกหลักทรัพย์สามารถออกหลักทรัพย์ในอัตราดอกเบี้ยที่เป็นธรรม และในขณะเดียวกันนักลงทุนสามารถได้รับ ผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเสี่ยงที่ตัวเองเลือก

2.

นิยามของตราสารหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง และหลักการทำงานเป็นอย่างไร

ตราสารหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง คือ ช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจที่จดทะเบียนในรูปแบบบริษัทจำกัด ด้วยวิธีการเสนอขายตราสารเพื่อระดมทุนผ่านแพลตฟอร์มทางการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตราสารดังกล่าวจะได้รับการเสนอขายแก่นักลงทุนที่เป็นสมาชิกของ Investree โดยนักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนการลงทุนจากการผ่อนชำระคืนของ ตราสารหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ถือหุ้นกู้คราวด์ฟันดิง

3.

ประเภทของตราสารหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิง

ตราสารหลักทรัพย์ประเภทชำระครั้งเดียว คือ ตราสารที่ใช้ใบแจ้งหนี้การค้าเป็นหลักฐานในการขอออกตราสารหลักทรัพย์ โดยวันที่กำหนดชำระตราสารหลักทรัพย์นั้นจะอิงกับวันครบกำหนดชำระที่ระบุบนใบแจ้งหนี้การค้า ตราสารหลักทรัพย์ชำระรายงวด คือ ตราสารหลักทรัพย์ที่มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวดจนกว่าจะครบกำหนดอายุของตราสารดังกล่าว ซึ่งจะคล้ายกับสินเชื่อ Term Loan ที่มีการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายงวด ทั้งนี้ ตราสารหลักทรัพย์คราวด์ฟันดิงนั้นเป็นตราสารหลักทรัพย์ที่ไม่มีการประกันผลตอบแทนและ ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

4.

Investree คือธนาคารหรือสถาบันการเงินประเภทหนึ่งหรือไม่

Investree ไม่ใช่ธนาคารหรือสถาบันทางการเงินใดๆ แต่เป็นคราวด์ฟันดิงแพลตฟอร์มที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการการจับคู่ระหว่างผู้ขอออกหลักทรัพย์และนักลงทุน โดยเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ระบบการดำเนินการและการให้คะแนนความน่าเชื่อถือทางการเงิน สิ่งที่ทำให้ Investree แตกต่างจากตัวกลางทางการเงินทั่วไปคือ Investree ไม่มีส่วนร่วมในธุรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้น แต่ Investree อำนวยความสะดวกให้กับผู้ขอออกหลักทรัพย์และนักลงทุน

5.

วิธีการยื่นคำขอออกหลักทรัพย์ผ่านช่องทางของ Investree

การขอออกหลักทรัพย์ผ่าน Investree มีขั้นตอนที่สะดวกและเป็นการยื่นคำขอผ่านระบบออนไลน์ โดย Investree จะขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ขอออกหลักทรัพย์ รวมทั้งเอกสารสำคัญตามประเภทหลักทรัพย์ เช่น เอกสารสำคัญทางกฎหมายและการเงินของบริษัท จากนั้น Investree จะทำการพิจารณาคำขอออกหลักทรัพย์และประเมินคะแนนความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้ขอออกหลักทรัพย์

6.

ประโยชน์ของการขอออกตราสารหลักทรัพย์ผ่าน Investree

โอกาสในการขยายช่องทางหาแหล่งเงินทุนให้แก่ SME ด้วยขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ และขั้นตอนการลงทุนที่ สะดวก
รวดเร็วผ่านระบบออนไลน์ของ Investree ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา

7.

ทีมบริหารของ Investree

ทีมงานของ Investree ประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ด้านการเงินและด้านเทคโนโลยี กรุณา
คลิกเพื่อรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมของทีมงานและเรื่องราวเกี่ยวกับ Investree

8.

การรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของ Investree

Investree จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของคุณให้ปลอดภัย โดยใช้ระบบป้องกันความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตตามนโยบาย Privacy Policy ของบริษัท นอกจากนั้น Investree ยังมีระบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ และทางด้านการจัดการต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาติ และการใช้ข้อมูลของลูกค้าอย่างไม่เหมาะสม

9.

การตรวจสอบอีเมล

ผู้ขอใช้บริการกับ Investree จะได้รับอีเมลจาก Investree ซึ่งจะแนบลิงก์เพื่อให้ผู้ขอใช้บริการยืนยันอีเมล ถ้าหากผู้ขอใช้บริการไม่ได้รับอีเมลดังกล่าว กรุณาตรวจสอบในกล่องสแปม หรือติอต่อสอบถามทีมงานของ Investree

10.

การเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password)

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดยการกดเลือกไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับ Investree ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี และคลิกเปลี่ยนรหัสผ่านตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ

11.

การปรับปรุงข้อมูลติดต่อส่วนตัว

ผู้ใช้บริการสามารถเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้โดยไปที่บัญชีที่เปิดไว้กับ Investree ที่หน้าการจัดการบัญชี (Dashboard) โดยกดเลือกเมนูการตั้งค่าบัญชี แล้วทำการเปลี่ยนรายละเอียดข้อมูลเพื่อการติดต่อได้ตามที่คุณต้องการ

ลงทะเบียน | นักลงทุน คุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Syariah financing funding Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Personal Loan Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Business Loan Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Syariah Business Financing Registerคุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Referrer Register
คุณมีบัญชีอยู่แล้ว Login

Issure Registrationคุณมีบัญชีอยู่แล้ว เข้าสู่ระบบ

Pendaftaran Reseller FinancingSudah punya akun? Login

ลืมรหัสผ่าน

Loan Solutions

Choose what suits your needs


Personal loan for daily needs

Borrow Up to:
บาท 50.000.000
  • Home Improvement
  • Educational loans
  • Vacation Loan
  • Wedding Loans
  • Medical Fees
  • Umroh's Journey
Make Your Dreams Come True

Business Loans as an Invoice Financing solution

Borrow Up to:
บาท 2.000.000.000
  • Interest ranging from 14%
  • Full funding within 72 hours
  • Transparent
Make Your Dreams Come True